Sertifikati

Politika Kvaliteta i Zaštite Životne Sredine


U pružanju naših usluga opredeljujemo se za neprekidno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine, ispunjavajući zahteve standarda:

JUS ISO 9001:2008 i JUS ISO 14001:2005

 

                              
 

JUS ISO 9001:2008 i JUS ISO 14001:2005 (ENGLISH)

 

                              
Naše opredeljenje je očuvanje životne sredine i borba protiv njenog zagađenja u realizaciji naših usluga. Radićemo uvek u skladu sa onim što se od nas očekuje, pridržavajući se najviših profesionalnih standarda i poštujući zakonske propise u oblasti zaštite životne sredine, primenjujući najsavremenija dostignuća i negujući visoko profesionalan odnos sa korisnicima naših usluga i celom društvenom zajednicom.

Stalni i dugoročni zadatak organizacije je da se nađe ispred konkurencije!