Pranje i čišćenje površina – Sistem pretakanja

Nudimo Vam  mogućnost pranja svih spoljnih i unutrašnjih površina Vaših objekata. Pranje plato objekata, ulica, parkinga, fasada, asfaltnih i betonskih površina i mnoštvo sličnih usluga…

 

 

 

 

 

 
   

 

– Sistem pretakanja…

Posedovanjem  SISTEMA PUMPI ZA PRETAKANJE omogućavamo Vam  da bez mnogo problema prebacite različite vrsta (otpdanih) voda, od tacke A do tacke B.