Odgušenje kanalizacione linije pod visokim pritiskom

Za održavanje kanalizacione mreže firma “Kvalitet Đura” opremljena je najmodernijim specijalnim vozilima koja na sebi sadrže PUMPE VISOKOG PRITISKA, kao i specijalne kamere za kontrolu i proveru kanalizacionih cevi.

Specijalnim POTISNIM SISTEMOM, izmenama pribora (mlaznicama) i pritiska čiste vode u granicama od 50-750 bara omogućava Vam rešavanje problema sa zagušenjem industrijske -gradske (fekalne, kišne) kanalizaciоnе linije, kao i ispiranje nezavisno od prečnika cevi (Ø80 do Ø 2000 mm).

Posebnim mlaznicama vrši se i ISPIRANJE kanalizacione linije, čime smanjujete mogućnost pojave potencijalnog zagušenja. Nakon ispiranja, celokupan talog nestaje i “zidovi cevi” ostaju perfetno čisti.

Gipkim gumenim crevima visokog pritiska, po potrebi velikih dužina, dospevamo do udaljenih objekata rada. Osim nepristupačnosti, ovim se izbegavaju i rizici u pogledu zapaljivih materijala, varničenja, otrovnih supstanci i drugih sličnih nezgoda. Pouzdano čišćenje svih materija.

Takođe posedujemo i KAMERU ZA SNIMANJE KANALIZACIONIH CEVI svih profila. U slučaju dijagnoze kvara na kanalizacionoj liniji, stručno osoblje će brzo konstatovati gde, na kojoj udaljenosti i kakav je kvar u pitanju.

kamera

OPREMA

OPREMA


Kontakt