Pranje i čišćenje površina – Sistem pretakanja

Nudimo Vam mogućnost pranja svih spoljnih i unutrašnjih površina Vaših objekata. Pranje plato objekata, ulica, parkinga, fasada, asfaltnih i betonskih površina i mnoštvo sličnih usluga…

Posedovanjem SISTEMA PUMPI ZA PRETAKANJE omogućavamo Vam da bez mnogo problema prebacite različite vrsta (otpdanih) voda, od tacke A do tacke B.

Pranje i čišćenje površina – Sistem pretakanja

Nudimo Vam mogućnost pranja svih spoljnih i unutrašnjih površina Vaših objekata. Pranje plato objekata, ulica, parkinga, fasada, asfaltnih i betonskih površina i mnoštvo sličnih usluga…

Posedovanjem SISTEMA PUMPI ZA PRETAKANJE omogućavamo Vam da bez mnogo problema prebacite različite vrsta (otpdanih) voda, od tacke A do tacke B.


Kontakt