Čišćenje separatora – crpljenje i upravljanje otpadom

Crpljenje-odnošenje otpadnog materijala.

Jedan deo delatnosti firme  „Kvalitet Đura“ d.o.o. baziran je i na čišćenju gradskih i industrijskih sredina tj. čišćenju svih vrsta separatora i odnošenju-zbrinjavaju otpada u skladu sa ekološkim zakonima o zaštiti životne sredine.

Specijanim vozilima koji na sebi poseduju VAKUM PUMPE sakupljamo i vršimo transport otpadog materijala različitog sastava :

– crpljenje-odnošenje-upravljanje otpadnog materijala,

– čišćenje svih vrsta (industrijskih) separatora,

– cpljenje otpadnih jama,

– crpljenje i pranje (industrijskih) rezervoara i silosa,

– čišćenje kolektora, slivnika, kanala,

– crpljenje (industrijskih) otpadnih voda i masnoce,

– crpljenje zauljanog otpada,

– crpljenje i pranje kuhinjskih i ostalih vrsta separatora…

O ozbiljnosti, kvalitetu i načunu pružanja gore navedenih usluga govore i:

– Izdata integralna dozvola za sakupljanje i prevoz otpadnog materijala na teritoriji Republike Srbije (izdata od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja).

– Posedovanje sertifikata  ISO standarda i to ISO 9001 i ISO 14001 o zaštiti životne okoline i kvaliteta izdatog od strane Zavoda za standardizaciju.